ECB breidt haar opkoopprogramma verder uit, wat betekent dit voor u?

Om de economie te stimuleren en investeringen weer op gang te krijgen is de Europese Centrale Bank nu al geruime tijd bezig met het opkopen van overheidsobligaties. Inmiddels wordt er elke maand € 60.000.000.000,- aan obligaties opgekocht. Het idee achter het opkoopprogramma is dat de partijen van wie de ECB de obligaties koopt (vooral banken) weer kapitaal vrij krijgen om aan bedrijven te lenen met investeringsplannen. 10 maart heeft de Europese bank vergadert en er nog een schepje bovenop gedaan:

  • Het inkoopprogramma wordt verhoogd naar € 80 miljard per maand tot minimaal maart 2017;
  • Niet alleen overheidsobligaties worden gekocht van het bedrag, maar er zullen ook bedrijfsobligaties gekocht gaan worden;

Dus om het heel simpel te zeggen: elke maand koopt de Europese unie voor u € 220,- aan leningen van Europese landen. Dat u het even weet?!?

Nu zijn we als burger toch al verantwoordelijk voor de schulden die worden gekocht, immers wij staan middels belastingbetaling garant voor de schulden van de overheid. We kopen leningen aan onszelf (daargelaten de verschuiving van vermogen van Noord naar Zuid Europa).

Echter omdat het steeds lastiger wordt deze leningen te kopen (omdat er niet zoveel aanbod meer is), heeft de ECB nu ook besloten om dan maar leningen van bedrijven te kopen. Dus vanaf heden worden we indirect als inwoners van de EU obligatiehouder van Shell, Mercedes Benz of Folli Follie (een beursgenoteerde Griekse juwelier).

Of dit opkoopprogramma ons voor een hele grote crisis heeft behoedt, zoals de ECB ons wil doen geloven, is heel lastig vast te stellen. Verder zitten we allemaal in hetzelfde schuitje en zal de lange termijn uitwijzen of de leningen terugbetaald worden en bij wie de tekorten vallen.

Wat merken we echter als burgers in de praktijk nu al van het opkoopprogramma?

Het belangrijkste punt, tevens met de grootste impact, is dat de rente door dit opkoopprogramma sterk is gedaald tot zelfs in gevallen onder nul.

Hieronder een overzicht van de winnaars en verliezers:

Spaarders (verliezer):

  • De spaarrente staat veel lager dan de box 3 rendementsheffing van 1,2%. Dus jaarlijks teert een spaarder in op vermogen;

Huizenbezitters (winnaar):

  • De huizenprijzen zijn gestegen doordat kopers door de lage rente weer meer kunnen lenen;
  • Bij een nieuw rentecontact zullen de maandelijkse lasten dalen;

Huurders (verliezers):

  • Door huurindexatie profiteren huurders niet van lagere geëiste rendementen op verhuurd onroerend goed. Hier kan je wel van profiteren als je gaat verhuizen, echter dit brengt ook kosten met zich mee;
  • Koopwoningen zijn duurder geworden, dus er moet meer betaald worden om een eerste huis te kopen. Het lage rentevoordeel zit verdisconteert in de koopprijs;

Pensioengerechtigden (verliezers):

  • Dekkingsgraden worden niet gehaald, dus indexatie kan ieder de komende jaren wel vergeten en verlagingen van pensioenuitkeringen zal normaal worden;

Belastingbetalers (winnaar):

  • begrotingstekorten verdwijnen als sneeuw voor de zon als overheden geen, of zelfs een negatieve, rente moeten betalen;

Investerende ondernemers (winnaar):

  • De rentelast voor een investeringsplan is op dit moment veel lager dan voorheen. Dit maakt het makkelijker om een goed rendement te halen op de investering;

De uiteenzetting hierboven maakt wel duidelijk dat iedereen baat bij de lage rente heeft, maar ook nadeel. Hoe de balans uitslaat voor elk individu is dan ook lastig te bepalen. Het is maar net waar het meeste kapitaal van je in zit. Ik hoop dat de wijze mannen in Frankfurt dit wel exact hebben geweten voordat ze met dit opkoopprogramma zijn gestart.

Wilt u weten hoe u als ondernemer kan profiteren van de lage rentes zonder dat u concrete investeringsplannen heeft. Of heeft u investeringsplannen en wilt u de laagste rentes in de markt. Wij gaan er graag met u over in gesprek.

Share Button
Menu