Welkom bij Bijzonder Beheer: I-KICK

Banken

Hoewel de economie weer wat lijkt aan te trekken, belanden er nog steeds nieuwe bedrijven bij de afdeling Bijzonder Beheer van banken. Voor de bank is dit ‘business as usual’, maar voor een ondernemer vaak een ingrijpende gebeurtenis. De media staat vol met horror verhalen en de AFM doet onderzoek naar misstanden. Dit zorgt voor veel onrust.

Ik word geregeld gevraagd door ondernemers om hen in deze periode bij te staan. De eerste vraag die ik vaak krijg is: ‘wat staat het bedrijf en mij te wachten bij overdracht naar bijzonder beheer?’.

Om hier een goed antwoord op te  kunnen geven, wil ik teruggaan naar 2009. De aanvang van de economische teruggang. Van alle sectoren is misschien de bancaire sector het hardst getroffen. Er zijn miljarden verliezen gemaakt en op één na moesten alle Nederlandse grootbanken gered worden door de overheid. Gelijk met het ontvangen van de staatssteun zijn de bankbedrijven in feite bij bijzonder beheer van de overheid geplaatst. Dit zijn de eerste  acties die zijn doorgevoerd:

 • Informatie: banken hebben verplicht fors moeten investeren in het management informatie systeem. Er zijn stresstests ingevoerd en controles op het uitvoeren van processen vergroot. Hierdoor werden de risico’s inzichtelijk en excessen uitgebannen;
 • Kosten verlagen: de grootste kostenpost bij banken is personeel, dus er wordt reorganisatie op reorganisatie gestapeld om de kosten te verlagen;
 • Inkomsten omhoog: de commerciële marges zijn verhoogd, wat ondernemers hebben gemerkt in ‘herpricing’, een woord dat voor de crisis nog niet bestond;
 • Core business: banken moesten terug naar hun core-business, immers daar moet je geld mee verdienen om bestaansrecht te hebben. Robeco, Nationale Nederlanden en ING Direct zijn verkocht;
 • Kapitaal versterken: het vermogen is o.a. versterkt door achtergestelde overheidsleningen en claimemissies;

Als we de eerste letters combineren: I-Kick.

Als een bank een klant naar bijzonder beheer plaatst hanteert zij dezelfde strategie als de overheid bij haar heeft gedaan:

 • Informatie: de bank wilt maandelijks cijfermatige informatie, bijvoorbeeld: prognoses, debiteuren-, voorraad- en crediteurenlijst;
 • Kosten verlagen: Aan de hand van branche informatie geven ze aan waar kosten kunnen worden verlaagd. Verder is het inkomen van de directeur altijd een discussiepunt. Dit inkomen is vaak in betere tijden vastgesteld en hier wordt een neerwaartse beweging verwacht;
 • Inkomsten omhoog: er wordt verlangd een marketingstrategie te maken, wie zijn je klanten en waarom. Er wordt kritisch gevraagd hoe je prijsvorming tot stand komt en of hier ruimte zit;
 • Core business: Een bank eist vaak dat de onderneming een ‘niet- investeringsverklaring’ tekent. Lopende investeringen die het bedrijfsmodel niet direct ondersteunen wordt naar gekeken of deze liquide gemaakt kunnen worden. Ondernemingen worden gedwongen verliezen te pakken op verlieslatende deelnemingen enz.;
 • Kapitaal versterken: IB-aangifte wordt opgevraagd en bij liquiditeitstekorten wordt er eerst gekeken of dit vanuit middelen aldaar kan worden ingevuld of bij familie en vrienden. Hierna wordt er gekeken of de bank haar positie wilt/kan uitbreiden;

Je kan het als ondernemer eens of oneens zijn met de strategie die banken voeren, echter je kan niet zeggen dat ze inconsequent zijn.

Op dit verhaal zijn er twee afwijkingen:

 • Renteverhoging: overdracht naar bijzonder beheer wordt vaak aangewend om een renteverhoging door te voeren door de bank. Dit ligt niet in lijn met het verlagen van kosten voor een onderneming. De renteverhoging is echter ingegeven door de eigen bijzonder beheer strategie van de bank, namelijk haar eigen inkomsten verhogen om te overleven. Hoewel het voor een ondernemer op een dergelijk moment als een trap na voelt, is het zakelijk te verdedigen dat een partij haar eigen belang boven dat van haar klant zet;
 • Positieve nieuwsgierigheid: de overgang voelt vaak voor ondernemers als een persoonlijk verlies. “De bank snapt niets van mijn bedrijf en dat ga ik ze eens vertellen ook.” Een bankier is over het algemeen een mens met een vrij sterk ontwikkeld ego, waardoor het al snel zal escaleren. In de hitte van het gesprek worden afspraken en verwachtingen niet helder naar elkaar gecommuniceerd en het zaadje is geplant voor een periode van ellende. De enige manier om dit te doorbreken is positief en nieuwsgierig, hoe lastig dit ook is, het gesprek in te gaan. Zie de bank niet als een vijand, maar als een leverancier die haar condities aanpast, zoals je bedrijf ook andere leveranciers heeft die dit aan de lopende bank doen;

Is uw onderneming recentelijk overgedragen naar bijzonder beheer en wilt u hierbij graag ondersteuning? Wij zijn altijd bereikbaar voor een vrijblijvend oriëntatie gesprek.

Share Button
Menu